BODYKA


Bodyka to najnowocześniejsze urzą…dzenie kosmetyczne wykorzystują…ce ultradźwięki niskiej częstotliwości, w celu dokonania rewolucyjnych zmian w zakresie modelowania sylwetki oraz zwalczania najbardziej zaawansowanych stadiów cellulitu, do tej pory zarezerwowane tylko dla lekarzy.Bodyka jest wynikiem głębokich i długotrwałych badań przeprowadzonych przez laboratoria Grupy NOVAVISION we współpracy z Wydziałem Medycyny Estetycznej i Dermatologii Uniwersytetu Pavia oraz Fundacją… Salvatore Maugeri.

Precyzyjne badania, potwierdzone protokołem, zostały przeprowadzone pod ką…tem gwarancji skuteczności zabiegowej, ale także pod ką…tem bezpieczeństwa obsługi dla kosmetologa (osoby obsługują…cej) oraz klienta poddawanego zabiegowi.Jest to jedyny i zarazem najlepszy aparat na rynku kosmetycznym i medycyny estetycznej, który stosuje wysokie parametry dla zapewnienia skuteczności zabiegowej, eliminują…c ryzyko medycznych i naukowych skutków ubocznych dla klienta i osoby obsługują…cej.Stworzona nowa technologia została opatentowana oraz oznaczona znakiem SCP Safely Cavitation Program. System SCP (Safely Cavitation Program – Program Bezpiecznej Kawitacji) pozwalana całkowicie bezpieczną… obsługą™ oraz bezpieczne (przy zachowaniu pełnej skuteczności) zastowowanie na kliencie.

• Nie tworzy nadmiernego przegrzania powierzchni głowicy, tym samym nie prowadzi do poparzenia tkanki

• Nie tworzy martwicy komórkowej z powodu przedłużonego efektu kawitacji

• Zmniejsza do minimum prawdopodobieństwo efektów ubocznych

• Daje maksymalną… efektywność z emitera ultradźwiękowego z układem auto-strojenia

• Układ Automatycznego Skanowania częstotliwościKawitacja za pomocą… systemu SCP pozwala na kontrolowaną… redukcją™ nadmiernego tłuszczu i niedoskonał‚ości zaawansowanego stadium cellulitu przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.

Bodyka jest niezwykle prosta w obsłudze, wszystkie funkcje w sposób niezwykle czytelny są… wyświetlane na dużym ekranie.Funkcje regulujemy za pomocą… encodera oraz informują…cych sygnałów dźwiękowych, czynią…c ją… niezwykle przyjazną… także dla niezbyt doś›wiadczonej osoby obsługują…cej urzą…dzenie. Bodyka stanowi odpowiedź na najwią™ksze ‘bolą…czki’ dla wszystkich osób niezadowolonych ze swojej figury.

JEST JEDYNą„ ALTERNATYWą„ DLA ZABIEGÓW LIPOSUKCJI.

Bodyka usuwa nagromadzony tłuszcz, walczy z najbardziej zaawansowanymi stadiami cellulitu, rzeźbi i modeluje sylwetką™.Wykorzystuje do tego celu ultradźwięki niskiej częstotliwości, które wywołują… efekt kawitacji w podskórnej tkance tłuszczowej.Zjawisko kawitacji zachodzi pod skórą… w tkance tłuszczowej (nie mylią‡ z peelingiem kawitacyjnym na powierzchni skóry, wykonywanym za pomocą… szpatułki).

IM NIŻSZA CZą˜STOTLIWOŚĆ† FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH TYM GŁĘ˜BSZE PRZENIKANIE W TKANKI PODSKÓRNE.

Dlatego tak ważne jest, aby wykorzystać możliwie jak najniższą… częstotliwość, aby zabieg miał‚ gwarancją™ skuteczności na zlokalizowany tłuszcz i zaawansowany cellulit, ale stworzyą‡ zabezpieczenia (SCP – Safely Cavitation Program), które nie doprowadzą… do uszkodzenia organów lub cią…głego poddawania operatora działaniu fali ultradźwiękowej, wywołują…c bóle głowy i nudności.Tylko Bodyka posiada opatentowany system SCP – Safely Cavitation Program, który zwalcza problemy nadmiernej otyłości 100% chronią…c klienta i operatora.Wibacje ultradźwięków niskiej częstotliwości przechodzą…cych przez tkanki wywołują… w ich płynie efekt fali z naprzemienną… fazą… rozcią…gania i ściskania. To z kolei wywołuje turbulencje, na skutek których powstają… pą™cherzyki kawitacyjne poddawane działaniu zwią™kszają…cego się ciśnienia, pod wpływem którego dochodzi do implozji.

Fala uderzeniowa spowodowana przez implozją™ pą™cherzyka w tkance tłuszczowej sprzyja usuwaniu płynów i uwalnianiu kwasów tłuszczowych z komórki, z widocznym zmniejszeniem obją™tości tkanki tłuszczowej.Dlatego niezwykle ważne jest, aby bezpośrednio po wykonaniu zabiegu odchudzają…cego na urzą…dzeniu BODYKA, przeprowadzią‡ drenaż limfatyczny wykorzystują…c jedną… z dostą™pnych metod: terapia vacum (Starvac SP2), mankiety podciśnieniowe (Pulstar PX1), lub elektrostymulacją™ (Body Sound Program, Combivec). Wyżej wymienione urzą…dzenia, przy wykorzystaniu także innych ich bardzo interesują…cych możliwości zabiegowych (opisanych osobno w odpowiednich czą™ściach katalogu), pozwala stworzyą‡ profesjonalne studio – kliniką™, spa, kompleksowo zajmują…ce się estetyką… ciała, walczą…c z najróżniejszymi jego niedoskonał‚ościami.Dostą™pne jest także urzą…dzenie Bodyka Plus, które w jednym aparacie łączy w sobie funkcje ultradźwięków niskiej częstotliwości oraz terapią™ vacum, pozwalają…cą… na wykonywanie zabiegów drenażu limfatycznego, liftingu ciała, oraz zabiegów antycellulitowych na I i II fazą™ cellulitu.

Zalety: opatentowany system sterowania SCP (Program Bezpiecznej Kawitacji); system auto-strojenia najlepszej częstotliwości dla emitera ultradźwięków aby zawsze posiadać maksymalną… wydajność; ustawiany układ skanowania (od 1% do 10%) w stosunku do najlepszej częstotliwości rezonansowej; bezpieczeństwo operatora dzięki SCP; bezpieczeństwo klienta dzięki SCP; kilka ustawialnych trybów emisji; wydajny, szybki, bezpieczny i bezbolesny zabieg; pedał do aktywowania emisji ultradźwięków (pozwala na emisją™ ultradźwięków tylko gdy jest to potrzebne dla zmniejszenia niewygody operatora i klienta); zindywidualizowany program z możliwością… ustawiania wszystkich parametrów; regulowana płynność rzeczywista ultradźwięków do 3 W/cm 2.Nasi partnerzy