Wanny SPA

Siła masażu działa na każdego

Masaż wodny w wannach porównywalny jest do dotyku rą…k masażysty podczas masażu krą™gosłupa. Ma on jednak wią™kszą… siłą™ oddziaływania, bo czynnikiem wzmacniają…cym jest termiczne i hydrostatyczne działanie ką…pieli.Dysze usytuowano tak, aby wypływają…ce z nich strumienie wody padały dokładnie tam, gdzie pożą…dany jest maksymalny relaks: krą™gosłup, plecy, nogi. Do płynnego operowania służy system kontroli Smart-JetÂŽ zmniejszają…cy siłą™ masaży za dotknią™ciem palca.Nasi partnerzy