Vacu Activ

Vacu Activ to specjalistyczne urzą…dzenia łączą…ce zalety wysiłku fizycznego i działania podciśnienia. Urzą…dzenia typu bieżnia lub crosstrainer/steper umieszczone są… w szczelnej kapsule się™gają…cej powyżej bioder.

Efekty działaniaTerapia na Vacu Activ przynosi trwałe efekty!

Utrata wagi do 12 kg
Cellulit zanika u 80% użytkowników
Redukcja średnio od 8 do 20 cm obwodu ciała

poprawa cyrkulacji krwi i limfy
wzrost przemiany materii
szybsze spalanie tkanki tłuszczowej
eliminacja celulitu
spadek wagi ciała
korzystne samopoczucie i wzrost witalności
poprawa sylwetki ciałaJak działa Vacu Activ?

W wyniku wykonywanego ruchu na crosstrainerze lub bieżni i panują…cym w kapsule podciśnieniu dochodzi do polepszenia krą…żenia krwi w skórze i tkance podskórnej w miejscach, gdzie z natury kobiet odkładają… się wią™ksze ilości tłuszczu: uda, pośladki, talia, brzuch.

Wiadomo, że tłuszcze są… ważnym nośnikiem energii, potrzebnej do pracy mięśni szkieletowych. Substraty tłuszczowe, tzw. wolne kwasy tłuszczowe, pochodzą…ce z tkanki tłuszczowej są… dostarczane do mięśni z krwią….

Stą…d więc, podczas ą‡wiczenia w Vacu Well dochodzi do podwyższonego wyzwalania substratów tłuszczowych (wolne kwasy tłuszczowe) z tkanki tłuszczowej oraz na skutek lepszego krą…żenia krwi, także do ich szybszego odtransportowania do tkanki mięśniowej, gdzie w wyniku procesów utleniania, zachodzą…cych w mitochondriach, powstaje dwutlenek węgla i woda.

Panują…ce w Vacu Activ podciśnienie powoduje również poprawą™ krą…żenia limfy, odpowiadają…cej za usuwanie nadmiernych płynów i zbą™dnych produktów przemiany materii. Efektem jest wygładzenia skóry, poprawa jej jędrności oraz szybka redukcja obwodu sfer problemowych: uda, biodra, talia, brzuch.


Jak ą‡wiczyć na Vacu Activ
– Zalecany cykl to 10-20-30 zabiegów. Ilość jest zależna od grubości tkanki tłuszczowej i poziomu rozwoju cellulitu.
– Czas trwania zbiegu – 30 minut z podziałem na 3 etapy

I. etap- organizm potrzebuje czasu na dostosowanie się do nowych warunków otoczenia, dlatego też przez pierwsze 3-4 minuty ustawiamy podciśnienie na kilka mbar.
II. etap- ą‡wiczyć 20 minut w tempie aktywnego spaceru
III. etap – ponowne przejście do normalnych warunków poprzez zmniejszenie podciśnienia na pozycją™ wyjściową… i po 2 minutach kończymy zabieg.

Uwagi:

Podczas zabiegu należy:
– Pią‡ systematycznie wodą™ – w czasie zabiegu organizm potrzebuje około 0,5 litra wody. Celem ą‡wiczeń nie jest odwodnienie organizmu, tylko dostarczenie mu niezbą™dnych bodźców, które efektywnie spalają… tkanką™ tłuszczową….
– Utrzymywać tempo ą‡wiczeń tak, aby puls osoby ą‡wiczą…cej wynosił w granicach 120-140 uderzeń„ na minutą™.

Chcą…c zachować prawidłowe działanie układu limfatycznego, podczas zabiegu nie wolno ą‡wiczyć w obcisłych spodniach typu legginsy.

Przeciwskazania:

– Choroby serca
– Cukrzyca
– Epilepsja
– Cią…ża
– Choroby krą…żenia
– Menstruacja
– Cią™żkie choroby reumatyczne

Zaleca się™:

– Przestrzeganie diety beztłuszczowej (unikanie potraw zawierają…cych duże ilości tłuszczu)
– Dzienna ilość płynów 3-4 litry


Zalety Vacu Activ:

– przewodnik głosowy
– zestaw muzyczny Mp3
– 10 programów ą‡wiczeniowych
– możliwość nanualnego sterowania
– wbudowane liczniki czasu pracy, maszyny chronione kodem (pełna kontrola właściciela)
– autoryzacja załączenia maszyny za pomocą… karty magnetycznej
– duży czytelny wyświetlacz LCD
– niskie zużycie energii
– urzą…dzenie łatwe w obsłudze
– tanie koszty utrzymania
– szybki zwrot kosztów zakupu urzą…dzenia
– terapia na Vacu Activ przynosi trwałe efekty
– nie wymaga stałego nadzoru personelu nad ą‡wiczą…cymNasi partnerzy