Systemy natryskowe

NATRYSK PŁASZCZOWY
model: 5.56-9S
Do wykonywania natrysków bocznych i spadowych,naprzemiennych, kroplowych, strumieniowych.
Wykonany z rurek chromoniklowych, o średnicy: 30 x 1,5 mm, z 2 zaworami DN 25,
4 okrą™gami do natrysku bocznego i natryskiem spadowym o śr. 120 mm,

Uwaga: wymagane ciśnienie wody w sieci wodocią…gowej : min. 4 atm.
Uwaga: w pomieszczeniu należy wykonać odpływ/kratką™ ściekową… DN 100, wydajność 2,5 l/s.

Dane techniczne:
przyłącze wodne ciepła woda : DN 25
zimna woda : DN 25
zawór odcinają…cy w zasilaniu (podtynkowy): DN 32
wymiary (gł x szer x wys)

: ok.1000 x 920 x 2350 mm

Wyposażenie dodatkowe:
Bateria termostatyczna DN 25/32, z zaworem odcinają…cym, do montażunaściennego, chromowana, przeznaczona do wody słodkiej
model: 5.56-Thv


Do wykonywania natrysków bocznych i spadowych, z wykorzystaniem różnego typu wód: gospodarczej, morskiej, termalnych, mineralnych.

NATRYSK „VICHY“

Do wykonywania natrysków horyzontalnych, z wykorzystaniem różnego typu wód: gospodarczej, morskiej, termalnych, mineralnych.
Dodatkowe wyposażenie:
– baterie przeznaczone do wody słodkiej lub agresywnej.
– leżanka i materac odporne na zawilgocenie.

NATRYSK KASKADOWY-SAUNA-KNEIP
Zestaw natrysków bocznych, spadowego i baterii do polewań.
Urzą…dzenie do natrysku bocznego i spadowego, stosowane jako natrysk m.in. przy saunie oraz w metodzie Kneipa, itp.

W skład zestawu wchodzi:
– zawór termostatyczny DN20 do montażu natynkowego, przyłącza bezpośrednie,
– prysznic natrysku spadowego d=120 mm, z regulacja strumienia wody, ramią™ prysznica DN 15,
– 2 zawory odcinają…ce DN 20 do montażu podtynkowego,
– 4 natrysków bocznych DN 20 , do montażu podtynkowego, regulacja kierunku natrysku
– zawór ką…towy DN 20, wą…ż do polewań
– wykonanie: czą™ści zewną™trzne chromowane
– całość w wykonaniu „cią™żkim“ – ważne ze wzglą™du na montaż/rodzaj ściany.

Uwaga: przygotowanie orurowania w gestii inwestora
Uwaga: wymagane ciśnienie wody w zasilaniu powinno wynosię‡: 4 Atm.
Uwaga: w pomieszczeniu należy wykonać odpływ/kratką™ ściekową… DN 100, wydajność 2,5 l/s.Nasi partnerzy