świat sauny

Rodzaje saun• Sauna sucha (fińska)
Ką…piel w suchym powietrzu o relatywnej wilgotności powietrza w zakresie od 5% do 13% i temperaturze od 60Âş do 100Âş C. Ką…piel daje odprą™żenie i wypoczynek, uodparnia organizm i pomaga usuną…ą‡ toksyny z naskórka.

• Sauna ziołowo-parowa (wytwornica pary –„parownik”)
Ką…piel w powietrzu o wilgotności 48% do 55% i temperaturze 50Âş do 65Âş C w tradycyjnej kabinie sauny suchej.Ta forma ką…pieli daje możliwość przebywania w saunie osobom starszym i źle znoszą…cym wysokie temperatury. Ką…piel ta jest szczególnie polecana w okresie jesienno-zimo-wym, w jej trakcie oddziaływują… na człowieka aromatyczne ekstrakty różnych ziół, pomaga to nam przy przezią™bieniach, schorzeniach dróg oddechowych, zakłóceniach snu.Para z ziołami pozwala zregenerować się cerze człowieka, przyczyniają…c się przy regularnym korzystaniu do jej wspaniałego wyglą…du.

• Sauna parowa (turecka)
Ką…piel parowa temperatura w zakresie 43Âş do 46Âş C i relatywnie wysoka wilgotność powietrza 100%. Ką…piel w parze wzmaga dokrwienie skóry, oczyszcza i ożywia skórę. Ma zbawienny wpływ na dolegliwości reumatyczne i zaburzenia dróg oddechowych.

Wpływ sauny na organizm człowieka

W czasie ką…pieli w saunie ciepły i zimny bodziec działają… na organizm alternatywnie powoduje to różne reakcje organizmu, przedstawione poniżej.

• Faza nagrzewania:

Zwią™kszenie temperatury ciała (skóra o 10Âş C, wną™trze o 1Âş C)
Zwią™kszenie szybkości metabolizmu w tkance skórnej
Pocenie
Oczyszczanie
Możliwość normalizacji ciśnienia krwi
Poprawa krą…żenia w skórze
Odprą™żenie mięśni i umysł‚u

• Faza ochładzania:

Normalizacja temperatury ciała
Nasycenie krwi tlenem
Stymulacja funkcji nerek
Uspokojenie bicia serca
Uaktywnienie obwodowych naczyń krwionośnych
Uczucie odświeżenia

• Efekty ogólne:

Oczyszczenie skóry i stymulacja powstania nowych komórek
Hartowanie, zwią™kszona odporność na infekcje
Uaktywnienie serca i uregulowanie krą…żenia
Poprawa nastroju wraz z ogólnym samopoczuciem

• trwałe efekty systematycznych ką…pieli w saunie:

Zapobieganie infekcji dróg oddechowych
Uaktywnienie funkcji dostosowywania się ciśnienia krwi,
dobre zaopatrzenie krwi w tlen
Poprawa krą…żenia w skórze i w błonie śluzowej układu oddechowego
Pielą™gnacja skóry
Ogólny wzrost odpornościNasi partnerzy