Stonebath – ką…piel kamienna


STONEBATH – ką…piel kamienna – sauna na bazie rozgrzanych kamieni. połączenie klasycznej sauny parowej z niekonwencjonalną… metodą… wytwarzania pary. Urzą…dzenie składa się z pieca i zbiornika z wodą…. Na począ…tku w piecu zostają… nagrzane kamienie umieszczone w specjalnym koszu. Po uzyskaniu odpowiedniej, zadanej z góry temperatury, kosz zostaje przetransportowany i zanurzony w zbiorniku z wodą…. Pomieszczenie wypełnia buchają…ca para, kosz z kamieniami wraca do pieca i cykl się zamyka. Całość sterowana jest za pomocą… komputera.
Nasi partnerzy