Skin Master

Skin Masterwielofunkcyjny aparat do pielą™gnacji twarzy i ciała
doskonał‚a skuteczność, jedeno z najefektywniejszych urządzeń„ dostą™pnych na rynku.
Wykorzystują…cy:
– ultradźwięki z kawitacją…,
– ultradźwięki niskiej częstotliwości,
– mikroprą…dy MLM – zmodyfikowane mikroprą…dy Lottiego,
– laser biostymulacyjny 640 nm z elektryczną… stymulacją…,
– lifting.

Nieskończone możliwości zabiegowe i płyną…ce z nich korzyści:
eksfoliacja,
nawilżanie,
ujędrnianie,
poprawa krą…żenia,
oczyszczanie,
lifting,
pobudzanie skóry do odnowy i produkcji kolagenu i elastyny,
wypełnianie zmarszczek,
modelowanie sylwetki i owalu twarzy,
redukcja rozstą™pów,
aktywacja metabolizmu komórkowego.

Unikalne końcówki:
płytka wytwarzają…ca falą™ elastyczną…,
elektroda punktowa,
elektroda okrą…gła,
laser diodowy z trzema różnymi głowicami.

Ultradźwiękowe drgania fali elastycznej wywołują… właściwości mechaniczne i termiczne wykorzystywane do eksfoliacji, nawilżania, oczyszczania i odświeżania.

Zmodyfikowane mikroprą…dy Lattiego – sinusoidalne fale o stałej amplitudzie modelowane przez prą…d o niskiej częstotliwości (50-200 Hz) wywołują… efekt wypełniania zmarszczek, a także stymulują… aktywność fibroblastu, zwią™kszają…c produkcją™ kolagenu i elastyny.

Terapeutyczny mikrolaser – 650nm/3,5mW – laser diodowy zainstalowany w elektrycznym aplikatorze dla podwójnej korzyści: elektryczna stymulacja + laser. Powoduje to zwią™kszone krą…żenie krwi,stymuluje produkcją™ kolagenu i elastyny.

Ponadto po około 10 zabiegach można zaobserwować zwią™kszoną… produkcją™ fibroblastu.Nasi partnerzy