Salina Thorn


SALINA THORN ROOM – o działaniu zbliżonym do znanych w Polsce tą™żni. W pomieszczeniu znajduje się konstrukcja w drewnianym stelażu w której umieszczone są… gałą™zie tarniny. Aerozol unoszą…cy się w powietrzu powstaje przez rozpylanie wody spływają…cej po gałą…zkach tarniny. Jego własności lecznicze są… bardzo znane i uzależnione od składu chemicznego solanki.

działa niezwykle inhalacyjnie na drogi oddechowe, jest wykorzystywany w zabiegach opóźniają…cych efekt starzenia skóry.
Nasi partnerzy