Sabbia Med


SABBIA MED – rewelacyjna ką…piel słoneczna, nawet w trakcie zimy twoich klientów powita lato, piasek i słońce. W Sabbia Med mamy możliwość przeżycia całego dziennego cyklu, od wschodu do zachodu słońca. Wszystko dzięki niezwykle mocnym lampom, generują…cym bardzo dużą… ilość śwatła. Sabbia Med to doskonał‚a propozycja na czas jesiennej depresji, także na co dzień gwarantuje odpowiednią… dawką™ promieniowania niezbą™dną… do syntezy witaminy D3.

Sabbia Med to rozwią…zanie, po które bardzo często się™ga się w różnych czą™ściach śwata, przy budowie ośrodków SPA & Wellness. dzięki Sabbia Med. wasi klienci bez wzglą™du na porą™ roku zawsze bą™dą… mogli poczuą‡ się jak na przepią™knej plaży.
Nasi partnerzy