Rasul


RASUL – kabina parowa przeznaczona do specjalnego ceremoniału pielą™gnacji skóry wywodzą…cego się z kultury orientalnej, dotknij śwata z 1001 nocy, śwata sułtanów i szejków. Podobnie jak w zamierzchłych czasach tu także wszystkie detale np. płytki wykonywane są… ręcznie, według indywidualnego wzoru, zgodnie z mauretańsko-arabską… kolorystyką….

Ceremoniał: przez zamknią™te pomieszczenie przebiegają… strumienie pary, w górze śwatłem tysię…ca gwiazd mieni się kopuła, w tle rozbrzmiewa muzyka. Zabieg rozpoczyna się poprzez nakładanie na ciało specjalnych preparatów pielą™gnacyjnych marki Kurland. Skóra pod ich wpływem staje się bardziej mią™kka, delikatna i elastyczna. dzięki parze odczuwalne jest postą™pują…ce rozgrzewanie ciała, całość zwieńczona zostaje gorą…cym deszczem tropikalnym, który spłukuje nałożone na ciało substancje.
Kabina jest jedną… zamknią™tą… całością…, z której nie wydobywa się para. Składa się z podłogi, ścian, siedzisk i kopuły. Niezwykle ważnym elementem są… wygodne, podgrzewane, łatwe w dezynfekcji, ergonomiczne siedziska, w oparciach na rą™ce znajdują… się miseczki z bieżą…cą… wodą… do opłukiwania rą…k. W kabinie znajdują… się także 2 prysznice ręczne.

Rasul nie musi byą‡ tylko w stylu orientalnym, ale może przybierać różne style. Dostą™pne są… dwie wersje z 4 lub 2 siedziskami.
Nasi partnerzy