Poradnik jak się opalać

../data/fiji new/fblend1.jpg

RADY DLA KORZYSTAJą„CYCH Z SOLARIUM

Aby korzystać ze wszechstronnych zalet pozytywnych aspektów opalania trzeba przestrzegać pewnych podstawowych reguł!Ten spis rad pomoże Wam w zależności od typu skóry właściwie i zdrowo
korzystać z solarium.

Proszą™ pamią™tać, że skóra jest najwią™kszym Waszym organem. Tylko zdrowa i zadbana skóra jest w stanie spełniać swoje ważne dla naszego przeżycia funkcje. Dlatego należy unikać każdego
poparzenia słonecznego!
Szkody raz wywołane promieniami przy nadmiernym opalaniu nie zostają… nigdy zapomniane przez naszą… skórę™!

Omijajcie oferty w stylu:
„słońce – ile tylko chcecie – za jedną… i tą… samą… stawką™.”

Dlatego należy pamią™tać, że:

· należy się opalać nie więcej niż raz dziennie
· w cią…gu roku nie wolno przekroczyć dawki 50 sesji opalania
· typ skóry 1 (celtycki) – opalanie  zabronione!
· należy przestrzegać zalecanych czasów opalania!
· należy opalać się tylko z okularami ochronnymi
· należy przed opalaniem dokładnie usuną…ą‡ make up
· nie należy używać kremów z filtrem przed opalaniem
· należy używać przed opalaniem tylko specjalnych kosmetyków solaryjnych
· przy przyjmowaniu lekarstw zwracać uwagą™ na zalecienia lekarza
· nie powinno się opalać przy zaczerwienionej i uszkodzonej skórze
· prysznic po opalaniu pobudza krą…żenie, nie szkodzi ani skórze ani opaleniźnie
· czarne końcówki w lampach nie świadczą… o ich staroś›ci, a raczej o niewłaściwych starterach (nie wpływają… na jakość opalania)
· rozgrzane solaria wcale nie opalają… lepiej, rozgrzane ciało jest lepiej ukrwione i dlatego zaraz po opalaniu wydaje się ciemniejsze. W rzeczywistości szybko po opalaniu ten efekt zanika.
· to nie nazwa solarium lub jego producenta gwarantuje siłą™ opalania, jedyne które odpowiadają… za to, to jakość znajdują…cych się w nich lamp!
· przy wszelkich schorzeniach skóry konsultujcie się ze swoim lekarzem dermatologiem

 

PROCES OPALANIA

Ludzka skóra, w zależności od typu, ma ograniczoną… możliwość tworzenia naturalnej ochrony przed promieniowaniem UV.

Opalenizna jest niczym innym, jak właśnie oznaką… tworzenia takiej właśnie naturalnej ochrony.
Poparzenie słoneczne jest naturalnym sygnałem alarmowym, że nasza skóra była zbyt długo lub zbyt intensywnie opalana.

Opalenizna jest wysoko skomplikowanym mechanizmem ochronnym, który przebiega według nastą™pują…cego schematu:
Promienie przechodzą… górną… warstwą™ skóry – naskórek oraz skórę™ właściwą… i docierają… w tej pierwszej warstwie do melanocytów. Te produkują… melaniną™, która wraz z cynkiem wą™druje na powierzchnią™ naszej skóry
i utleniaj się na niej pod wpływem kontaktu z tlenem. dzięki temu skóra staje się brą…zowa.

Promieniowanie UVA to:

· dłuższ fala promieniowania  
· jest mierzone w obrzarze 315-400 nm; w nim jest skuteczne
· odpowiada za natychmiastową… opalenizną™
· czynnik odpowiedzialny za nadmierne starzenie przy zbyt dużej dawce
· czynnik odpowiadają…cy za pigmentowanie (zabarwienie) już istnieją…cej melaniny w górnych warstwach skóry
· czynnik wywołują…cy jedynie krótkotrwały efekt opalenizny; dlatego niezbą™dne jest uzyskanie właściwej proporcji pomią™dzy promieniowaniem UVA a UVB

Promieniowanie UVB to:

· krótsza fala promieniowania
· jest mierzone w obrzarze 280-315 nm; w nim jest skuteczne
· odpowiada za długofalową… opalenizną™
· czynnik odpowiedzialny za poparzenie słoneczne przy zbyt dużej dawce
· czynnik odpowiadają…cy za dotarcie do melanocytów i pobudzenie ich do produkcji pigmentu (melaniny)
· czynnik wywołują…cy powstanie naturalnej ochrony skóry (bariera ochronna)

TECHNIKI OPALANIA

Jest wiele sposobów na opalanie ludzkiej skóry: naturalnie dzięki słońcu, urzą…dzeniami z nisko- lub wysokociśnienowymi lampami (solaria).

Techniką™ wysokociśnieniową… znajdziemy w opalaczach na twarz lub w modelach turbo. W nich wszelkie niechciane i szkodliwe promienie są… zatrzymywane przez filtry.
Zaletą… tego jest szybka opalenizna. Niekorzystne jest, że poddajemy się nadmiernemu działaniu gorą…ca i przez to ryzyku przedwczesnego starzenia się skóry i dodatkowych zmarszczek.

Techniką… niskociśnieniową… znajdziemy w lampach opalają…cych. Zaletą… ich jest niska emisja ciepła, długość opalenizny zależy od rodzaju lampy, opalenizna jest równomiernie rozłożona.
Minusem jest fakt, że z powodu niskiej temperatury solaria z takimi lampami zachą™cają… do nieograniczonego opalania.

Regularne i sensowne opalanie zapobiega nastepują…cym chorobom: 
· trą…dzik
· wypryski skórne
· choroby infekcyjne
· reumatyzm
· kłopoty z oddychaniem
· kłopoty z przemianą… materii
· kłopoty z krwioobiegiem
· brak wapnia
· zachorowania jajników
· zachorowania wą™złów chłonnych
· zachorowania hormonalne i krą…żenia

Gwarancja: Produkty nie zawierają… żadnych fototoksycznych substancji zakazanych ustawodawstwem unijnym.Nasi partnerzy