podczerwień

Promieniowanie podczerwone

Ciepło pozytywne.Oko ludzkie nie rejestruje promieniowania podczerwonego (IR), odczuwa go natomiast w postaci ciepła nasza skóra. Promienie generowane przez promienniki IR rozchodzą się w przestrzeni, nie nagrzewając jednak powietrza, lecz przedmioty, które spotkają na swojej drodze. Długofalowe promienie IR absorbowane są przez górne warstwy naskórka, zaś promienie krótkofalowe wysyłane przez promiennik Vitae trafia do głębszych pokładów skóry.

IRS3

IRS 3 Promiennik IR do kabiny cieplnej. Wbudowanypromiennik
ceramiczny o mocy 300 W z wypaloną skrętką grzejną. Promienniki tegotypu emitują na długości 450 mm szczególnie korzystne
spektrum w zakresie 2 -10 ľm. Reflektor z polerowanego
na wysoki połysk aluminium. Obudowa ze stali nierdzewnej. Flokowanakratka osłonowa. Całość wstępnie zmontowana i wyposażona w silikonowykabel przyłącz-eniowy 3 x 1.5 mm2 o długości 3 m. Dowolny sposób montażu:w rogu 90° albo wewnątrz elementu.

IRS4 RHK

IRS 4 RHK promiennik IR do kabinycieplnej. Wbudowany promiennik rurkowy o mocy 400 W. Promienniki tegotypu emitują na długości 450 mm spektrum w zakresie 2 – 10 ľm. Reflektorz polerowanego na wysoki połysk aluminium. Obudowa ze stali nierdzewnej.Flokowana kratka osłonowa. Całość wstępnie zmontowana i wyposażona wsilikonowy kabel przyłączeniowy 3 x 1.5 mm2 o duugoúci 3 m. Dowolnysposób montażu: w rogu 90° albo wewnątrz elementu.

VITAE350/500/750

Vitae350/500/750 promiennik IR do kabiny cieplnej. Wbudowany promiennik PhilipsVitae o mocy 350 W / 500 W względnie 750 W Philips Vitae. Podobne dosłonecznego spektrum IR: 1,4 – 10 ľm. Reflektor z
polerowanego na wysoki połysk aluminium. Obudowa ze stali nierdzewnej.Flokowana kratka osłonowa. Całość wstępnie zmontowana i wyposażona wsilikonowy kabel przyłączeniowy 3 x 1.5 mm2 o długości 3 m. Dowolnysposób montażu: w rogu 90° albo wewnątrz elementu.

48IR

48 IR sterownik termostatyczny do zamontowania wkabinie cieplnej. Zakres regulacji: 30 °C – 110 °C przy pomocy termostatukapilarnego. Ogranicznik temperatury. Regulacja czasu nagrzewnia przypomocy 2-biegunowego, 30-minutowego zegara. Całość wstępnie zmontowanai wyposażona w kabel przyłączeniowy z wtyczką zabezpieczoną stykiemochronnym, 3-biegunowym kablem silikonowym do podłączenia oświetleniakabiny oraz przewodem umożliwiającym podłączenie promiennika.

 Nasi partnerzy