Pantai Contour Concept

CELLULITOWI MÓWIMY ĹťEGNAJ!

../data/Kurland/concept1.jpg

Zabiegi Pantai Contour® to specjalny masaż nasą…czonymi gorą…cą… parą… stemplami ziołowymi. Precyzyjne określenie wymagają…cych terapii miejsc przy użyciu naszych najnowszych folii diagnostycznych pozwala na niezwykle dokładne prowadzenie zabiegów. Przy pomocy innowacyjnych technik masażu i stałego ciepła uzyskuje się optymalne ukrwienie tkanek. Substancje czynne kompozycji ziołowej oraz cenne oleje pielą™gnują…, pobudzają… mikrocyrkulacją™, przyspieszają… usuwanie niepożą…danych złogów oraz ujędrniają… skórę™.

../data/Kurland/concept2.jpg

Z KORZYŚCIą„ DLA CIEBIE

Równomierne działanie gorą…cej pary aktywuje zawarte w ziołach substancje czynne, co pozytywnie wpływa na efekt zabiegu. Jedno urzą…dzenie pozwala tym samym na prowadzenie czterech różnych wysokiej jakości zabiegów!

../data/Kurland/concept3.jpgNasi partnerzy