megaSun 6800 – nowość

Tą™cza w Twoim salonie – megaSun
Perfekcyjna opalenizna + Witamina DTargi Solaria 2007 miały jednego bohatera, który nie tylko pokazał nowe urzą…dzenia, nowoczesne technologie, pionierskie rozwią…zania, ale wniósł do branży solaryjnej powiew świeżości. KBL Solarien, bo o tej firmie mowa, przygotowało wspaniała ekspozycją™, w której zadbano o każdy najdrobniejszy nawet element.

Jednak to nie tylko wspomniana ekspozycja tak zaszokowała wszystkich zwiedzają…cych, która zarówno z zewną…trz, jak i wewną…trz oglą…dało się z zapartym tchem, ale to przede wszystkim solaria i zastosowane w nich rozwią…zania. Wszą™dzie rozmieszczone hasła, które jakby magiczne zaklą™cia powtarzane są… przez wszystkich, p2 – to nowy trend wyznaczają…cy nową… jakość opalania, skutecznie poprawiają…cy produkcją™ melaniny, witaminy D co oczywiście ma bezpośredni wpływ na jakość opalania i aspekt zdrowotny.


jeśli chodzi o urzą…dzenia to pokazano trzy nowe solaria: megaSun 5800, megaSun 6800 i megaSun 7900 alpha. Cyfry były wprost proporcjonalne do wrażeń towarzyszą…cych podczas zapoznawania się z poszczególnymi modelami.

Zarówno megaSun 7900 alpha, jak i megaSun 6800 to absolutnie nowe urzą…dzenia, począ…wszy od szokują…cej zewną™trznej linii, poprzez elektryzują…cą… wszystkich miłośników opalania technologią™ p2, a kończą…c na niezwykle funkcjonalnym, nowym panelu sterują…cy, wszystko w megaSun uległo zmianie. Tak jak jeszcze w 6800 można doszukać się delikatnych rysów poprzednich urządzeń„ KBL, tak już ogrom megaSuna 7900 alpha budzi podziw. Pierwszy kontakt z tym solarium pozostaje na długo w naszej pamią™ci.


megaSun 6800, który już niebawem zastą…pi starszego swojego imiennika to urzą…dzenie zbudowane z równie ciekawą… i nowatorską… wizją…, co najwią™kszy z solariów produkowanych przez KBL. Solarium to wyposażone jest w 48 lamp i podobnie jak w poprzednikach można odnaleźć tu nowatorski system p2, za który odpowiadają… 4 lampy. Tu także zastosowano podwójny panel sterują…cy, który pozwala nam na pełną… kontrolą™ zarówno przed, jak i w trakcie seansu opalają…cego. Iluminacja świetlna szokuje i wprawia w osłupienie każdego miłośnika opalania.

megaSun 6800 i megaSun 7900 alpha można doposażyą‡ we wszystkie dostą™pne na rynku nowości i dodatki, lista jest tak długa, że proś›ciej zadzwonią‡ do przedstawiciela tej marki, a niżeli wymieniać je w tej chwili. Modele te bą™dą… dostą™pne w sprzedaży w I kwartale 2008 roku, z cał‚ą… pewnością… pojawienie się tych urządzeń„ mocna namiesza na śwatowym rynku solaryjnym.

Co kryje w sobie megaSun 6800? Warto skupią‡ się przede wszystkim na najnowszych technologiach tj.:

p2 – lampa pigmentacyjna nowego typuLampy pigmentują…ce, mocne a zarazem delikatne – to właśnie jest p2. A co z tego ma klient? Zalet jest wiele:

– perfekcyjne efekty opalania, wynikają…ce z szybkiego tworzenia melaniny
– biopozytywne efekty ważne dla naszego funkcjonowania, wywoływane poprzez tworzenie witaminy D3
– pewne uczucie delikatnego dla skóry opalania

megaDelikatnie i megaPewnie!


fs – Four season – zmiana barw w jednym solarium

Automatic

Dodatek w postaci automatic… steruje w zależności od mocy chłodzenia na ciało głośnością… muzyki i zdejmuje z klienta konieczność sterowania poziomem głośności

to jest megaWygodne!


USB Audio

To jest możliwe tylko w megaSun: podłączenie USB na zewną…trz solarium do ławtego i szybkiego podłączenia USB z muzyką… klienta.

Nowa seria megaSun jest wyposażona w to udogodnienie seryjnie.

Coż za megaIdea!


Electronic Power

dzięki nowej technologii z elektronicznymi dławikami zaoszczą™dźcie ok. 33% zużycia energii na każdej lampie.

Electronic Power oszczą™dza nie tylko koszty ale zmniejsza także tworzenie ciepła (!!!) i pozwala zmniejszyą‡ wagą™ solarium. Nowa seria megaSun 7900 i 6800 jest prawie o 100kg lżejsza od porównywalnych urządzeń„ z tradycyjnym wyposażeniem

To jest megaOszczą™dne!

Ci wszyscy, którzy pojechali do Kolonii w poszukiwaniu nowych urządzeń„ i szokują…cych nowinek technologicznych nie mogli czuą‡ się zawiedzeni. To co zrobili technicy z KBL musi wzbudzią‡ podziw, zresztą… nie jest tajemnicą…, że echa nowości megaSun były szeroko komentowane zarówno wśród gości zwiedzają…cych, jak i przez konkurencyjne firmy.

Tak daleko idą…cych zmian nie zanotowała żadna z konkurencyjnych marek, co więcej KBL postawił poprzeczką™ tak wysoko, że trudno bą™dzie nawet zbliżyą‡ się do tych rozwiązań.

Wszystkie nowe solaria megaSun doskonale wpisują… się w poszczególne segmenty rynku. Skończył się też wyraźnie czas w którym kolor solarium należało dokładnie wpisywać w przygotowane pod tą… usługą™ wną™trza. Teraz tą™cza barw może trwać wiecznie, możemy też wybrać jedne z kolorów i zatrzymać go w swoim salonie, tylko po to aby za kilka tygodni zaproponować klientom nową… kolorystyką™, która zapewne przez wielu bą™dzie tożsama z zamontowaniem nowego solarium.

Czerwony? Zielony? Niebieski?

Nie, dzią™kują™!

Wybieram megaSun!!!Nasi partnerzy