LightTech LightTech – więcej niż śwatło

W 2008 roku LightTech uroczyście obchodziś‚ ogólnośwatową… i europejską… rocznicą™ powstania fabryk za oceanem i na węgrzech. Ponad 25-letnie doś›wiadczenie i nieustanne dą…żenie do doskonał‚ości czynią… z firmy LightTech lidera w produkcji lamp solaryjnych na świecie. Z pewnością… to jednak zapierają…ce dech tempo innowacji sprawia, że nazwa LightTech stała się dzisiaj w solariach synonimem przodownictwa technoloÂŹgicznego. Listy nowości, wprowadzonych przez to przedsię™biorstwo na rynku europejskim, już od dawna nie można obją…ą‡ i wraz z ogromnym sukcesem ekonomicznym stanowią… o wielkości firmy LightTech.

W ostatnim czasie szlagierami stały się przede wszystkim takie przeboje technologiczne: technologia Cup Cathode Technology™ (CCT™), nowoczesna Kombi-lampaoraz długo oczekiwana lampa dwukolorowo wyprodukowana w technologii CCT. LightTech rozpoczą…ł‚ od mocnego uderzenia, jakim niewą…tpliwie było wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu pod nazwą… „Cup Cathode Technology” (CCT TM). Do tej pory wysiłki ekip projektowych szły głównie w kierunku optymalizacji wydajności lamp i ich bezpieczeństwie, jak również problemom zwią…zanym ze skróceniem czasu opalania przy jednoczesnym lepszym efekcie i poprawie bilansu energetycznego w samej lampie. Postą™p osię…gnią™ty na tych polach, także dzięki LightTech, jest niezaprzeczalny. Jednak spowodowany starzeniem się lampy efekt zakopconych końcówek wydawał się nierozwią…zywalny. LightTech, po błyskawicznym awansie w ostatnich latach na pozycją™ lidera wśród europejskich marek, postanowił rozwią…zać i ten problem. Udało się w niezwykle nowatorski sposób.Technologia CCT oznacza nic innego jak nowoczesną… konstrukcją™, rewolucyjny krok technologiczny wykraczają…cy po za dotychczas stosowaną… zwykłą… techniką™ Longlife (VHR). Sercem opatentowanego przez LightTech rozwią…zania jest specjalna metalowa osłona (Cup Cathode) chronią…ca elektrody. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niezwykle proste, przyglą…dają…c się jednak bliżej okazuje się przemyślaną… w najmniejszych szczegółach konstrukcją… pełną… udoskonaleń w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Osłona pozwala na lepsze rozłożenie ciepła w lampie i minimalizacją™ utraty materiału świetlnego. Wszystko to prowadzi do pracy lampy bez zaczernionych końcówek i to przez cały jej żywot. Klient odwiedzają…cy studio odnosi wrażenie, ponieką…d słusznie, że ma do czynienia z nowymi lampami. świetlówki CCT gwarantują… bowiem optymalną… wydajność promieniowania UV od pierwszego opalania, aż do ich wymiany.

To nie ostatnia nowość w ofercie LightTech, w myśl nowego hasła „All-in-One” powstała nowa generacja lamp w wielu spotykanych dotychczas systemach. Można zamówią‡ je w technologii „Standard”, „Dual-Phosphor”, w wersji „Longlife” z „Techniką… 800 h +” i oczywiście „Techniką… CCT”. LightTech oferuje już cał‚ą… gamą™ lamp z technologią… CCT począ…wszy od 140-watowych do 200-watowych. Możliwe są… również wersje specjalne z przeznaczeniem do ich zastosowania w kabinach opalają…cych. Nowa generacja lamp „All-in-One” to doskonał‚a oferta dla wszystkich miłośników opalania w solarium. Wyją…tkowa moc, niezwykła efektywność i skuteczność, nie ciemnieją…ce końcówki to kierunek jaki wyznaczył LightTech, to kierunek ku nowoczesności, ku przyszłości.

Kompletna oferta, która pozwala w perfekcyjny sposób spełnią‡ życzenia wszystkich odbiorców i sympatyków solariów!

Ĺšródłem sukcesu LightTech należy upatrywać przede wszystkim w amerykańskich korzeniach oraz niesamowitemu, więc dą…żeniu do doskonał‚ości. Ten fantastyczny wzrost odzwierciedla się też w zwią™kszeniu zdolności produkÂŹcyjnych: to, co rozpoczą™to z ośmioma pracownikami na powierzchni 500 metrów kwadratowych, okazało się takim sukcesem, że co roku trzeba było gwałtownie zwią™kszać liczbą™ zatrudÂŹnionych i urządzeń„ produkcyjnych. Obecnie dla LightTech pracuje ponad 600 ludzi a urzą…dzenia produkcyjne obejmują… powierzchnią™ ni mniej ni więcej tylko 14.000 metrów kwadratowych. Umożliwiło to stałe zwią™kszanie zdolności produkcyjnych. Innym godnym uwagi krokiem w kierunku doskonalenia produktów było uruchomienie przez węgrów w roku 2001 własnego zakładu produkcji szkła, należą…cego do najnowocześniejszych w Europie. Siedem różnych surowców oraz szkło z recyklingu mieszanych jest ze sobą… według dokładnej receptury w sterowanej komputerowo mieszalni z automatycznymi wagami, co umożliwia uzyskanie optymalnego składu szkła dla różnych klientów. Własna produkcja poprawia nie tylko jakość szkła ale i zwią™ksza efektywność, ponieważ jest ona niezależna od sieci dostawców i ich nieprzewidywalności. LightTech nie tylko tworzy i wprowadza nowoczesne technologie, a przede wszystkim dba o bezpieczeństwo i jakość swoich produktów. W 1999 i 2002 roku LightTech otrzymuje potwierdzenie spełnienia wymagań Mią™dzynarodowej Organizacji ds. Standaryzacji w postaci certyfikatu jakości ISO 1901. Na dzień dzisiejszy LightTech ubiega się o certyfikat ISO 14001 oraz Mią™dzynarodowy Znak Jakości (TQM).Nasi partnerzy