Kriokomory

ZASTOSOWANIE KRIOSAUNY

Seans KRIOKą„PIELI jest swoistym przeciwieństwem sauny fińskiej i polega na terapii zimnem. Wśród jej zalet można wymienią‡ wybitnie korzystny wpływ na psychiką™ – nastą™puje znaczna poprawa nastroju – znika uczucie depresji, znużenia i zmą™czenia. Po przeprowadzonym seansie pojawia się uczucie fizycznego rozluźnienia, rzeń›kości i dobrego samopoczucia. Tak więc seans KRIOKą„PIELI ma znaczenie zarówno relaksacyjne, ale nie tylko.

Przeznaczona głównie dla uzdrowisk, przychodni, centrum rehabilitacji i odnowy biologicznej, fitness i spa, a także odbiorców indywidualnych. W chwili obecnej lista referencyjna liczy już prawie sto pozycji, urzą…dzenia znajdują… się nie tylko w Polsce ale również w Niemczech, Francji, Irlandii, Anglii, Hiszpanii, Finlandii, Czechach na Litwie i Łotwie.

Wśród innych zalet KRIOKą„PIELI można wymienią‡:
* zmniejszanie napią™cia mięśniowego,
* wspomaganie treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego,
* przyśpieszenie restytucji powysiłkowej,
* zwią™kszanie wydolności mięśniowej,
* zwią™kszanie odporności organizmu,
* sprzyjanie odnowie biologicznej sportowców wyczynowych oraz przemą™czonych fizycznie i psychicznie osób dorosłych,
* spowalnianie procesów starzenia,
* przyspieszanie procesów gojenia ran,
* wspomaganie walki z nadwagą… i cellulitem.

DZIAŁANIE

Ĺšródłem zimna w kabinie KRIOSAUNY jest odparowują…cy w generatorze gazu skroplony azot lub skroplone powietrze dostarczane ze stacjonarnego, ciśnieniowego zbiornika kriogenicznego. Kabina „KRIOSAUNY” wyposażona jest w podnoszoną… podłogą™, dopasowują…cą… każdorazowo jej wysokość do wzrostu pacjenta. dzięki temu osoba jest zanurzona w KRIOKą„PIELI do wysokości ramion, z głową… ponad warstwą… zimnego gazu, co umożliwia jej oddychanie powietrzem z pomieszczenia ogólnego.

Zastosowany układ chłodzenia i system sterowania pozwala na utrzymanie w KRIOKABINIE zadanej temperatury zabiegu z zakresu -1000C do -1400C. Czas zabiegu regulowany w zakresie 13 min (standardowe ustawienie to 90s.). Wykonany w ścianie tylnej KRIOKABINY system wentylacji wycią…gowej usuwa z pomieszczenia zimny azot, zapobiegają…c obniżeniu zawartości tlenu w powietrzu i obniżeniu temperatury w pomieszczeniu.

Składana konstrukcja umożliwia łatwy demontaż i zainstalowanie KRIOSAUNY w innym pomieszczeniu lub innym budynku, zgodnie z potrzebami użytkownika.

PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania dla osób chcą…cych skorzystać z seansów KRIOKą„PIELI:
* choroba Raynauda,
* krioglobulinemia,
* kriofibrynogemia,
* cold urticaria,
* choroby ośrodkowego układu nerwowego,
* ropno – zgorzelinowe zmiany skórne,
* agammaglobulinemia,
* neuropatie układu współczulnego,
* niedoczynność tarczycy,
* miejscowe zaburzenia ukrwienia, niedokrwistość,
* działanie leków /zwłaszcza neuroleptyków/ i alkoholu,
* wyniszczenie i wychłodzenie organizmu, nietolerancja zimna.

DANE TECHNICZNE:

Napią™cie: 1 x 400V/3-50Hz
Pobór mocy: ok. 1500W
Pojemność zbiornika ciekłego azotu zalecana min. 500kg
Zalecana powierzchnia zabudowy:
– kabina – ok. 10 m2
– poczekalnia-szatnia – zależnie od trybu eksploatacji.
Cią™żar elementów zespołu komór jako ewentualne obcią…żenie stropów
– kabina +1 osoba
– ok.250  300 kg
– poczekalnia – zależnie od trybu eksploatacji.
Wymiar uczestnika zabiegu

– 10:200 cm
Zakres temperatury w kabinie KRIOSAUNY podczas seansu /regulowana/-100-160[0C]
Czas jednego seansu /regulowany przez obsługują…cego/1  3[min]
Nominalny czas jednego seansu /zalecany/1.5[min]
Maksymalny czas jednego seansu3[min]
Maksymalny odstą™p czasu pomią™dzy kolejnymi seansami 2[min]
Nominalna liczba kolejnych seansów /1.5 min]50[cykli] 
Zużycie mediów:
Dane wyjściowe :
– czas przygotowania instalacji do mrożenia: – 10 min – suszenie kabiny,
– czas wymrażania do temperatury roboczej – 4  10 min,
Nominalne zużycie ciekłego azotu: – wymrażanie kabiny
– ok. 10 kg
– na jedną… osobą™ przy zabiegu 90 sekundowym – ok. 3 kg
– nominalne zużycie azotu dla grupy 10 osobowej przy zabiegu 90 sekundowym/osobą™ to około 40 kg /łącznie z wymrożeniem kabiny/.Nasi partnerzy