Kongres Fiji Blend

I Kongres Fiji Blend !!!
Claudius Fabig Show!!!


Warto zapamiętać‡ datę 19 czerwca 2008 r., to właśnie tego dnia po raz pierwszy w naszym kraju odbył się Kongres Fiji Blend. Ogromne zainteresowanie ze strony uczestników, płyną…ce pod adresem organizatorów słowa uznania i deklaracje o potrzebie organizowania tego typu merytorycznych wydarzeń„ daje pewność, że Kongres Fiji Blend & Light Systems wpisze się w kalendarz wydarzeń„ branży solaryjnej. Warto podkreślić wspaniałą… oprawą™ tego spotkania, którą… przygotowała firma Nova 2, Generalny Dystrybutor Fiji Blend w Polsce.


I Kongres Fiji Blend odwiedziło ponad 100 osób, dystrybutorzy, właściciele i pracowników salonów solaryjnych z całego kraju. Całość spotkania została podzielona na dwa niezależne bloki tematyczne. Pierwszy poruszają…cy zagadnienia zwią…zane z kosmetykami solaryjnym przedstawił President European Operations Claudius Fabig z Fiji Blend Europe, drugi omawiają…cy najnowsze regulacje prawne oraz ogólne zasay działania lamp solaryjnych Rafał Bielawa, Dyrektor Marketingu & PR Nova 2.

I Kongres Fiji Blend porwał uczestników, każdy mógł wynieść coś absolutnie dla siebie, merytoryczna formuła spotkania sprawdziła się doskonale. W czasie trwania obu paneli nie było miejsca na niedopowiedzenia, pytania zadawane przez uczestników nie pozostawały bez odpowiedzi. Wiele osób, którzy pojawili się na Kongresie z niecierpliwością… oczekiwało wydarzenia, jakim miało byą‡ wystą…pienie Claudiusa Fabiga. Znanego w branży jako niezwykle ekspresyjnego i porywają…cego publiką™ wykładowcy. Z cała pewnością… nikt się nie zawiódł, bowiem Claudius Fabig pokazał prawdziwe show, tak bardzo różnią…ce się od dotychczasowych spotkań na temat kosmetyków solaryjnych. cał‚e wystą…pienie zostało dodatkowo podzielone na dwie oddzielne czą™ści, pierwsza dotyczą…ca kwestii zwią…zanych z opalaniem zarówno na słońcu, jak i w solarium, druga ściśle produktowa.


To co wyróżniało wystą…pienie gościa z Fiji Blend, od innych szkoleń kosmetycznych przeprowadzanych w naszym kraju, to świeżość, doskonał‚y kontakt z publicznością… i niezwykle prosty i przyswajalny sposób w jaki opowiadał o najtrudniejszych nawet zagadnieniach. Interaktywna formuła sprawdziła się lepiej niż doskonale. Obie strony, zarówno prowadzą…cy, jak i goście podkreślali świetną… atmosferą™, bardzo wysoki poziom merytoryczny Kongresu.

Natomiast część dotyczą…ca lamp solaryjnych w dużej mierze skupiła się na przedstawieniu zagadnień zwią…zanych z nową… Normą… Europejską…, dużo miejsca poświęcono Nowej Normy Europejskiej, dużo uwagi poświęcono także przedstawieniu w niezwykle ciekawej formule zasad działania lamp solaryjnych. Tym razem za pomocą… dynamicznym obrazom, licznym filmom udało się pokazać produkt od przysłowiowej podszewki, co przez wią™kszość uczestników zostało niezwykle ciepło przyją™te.


Kongres cieszył się ogromną… popularnością…, zarówno przed , jak i po jego zakończeniu. Najlepszym zakończeniem wydają… się stwierdzenia padają…ce z ust, że to była świetna zabawa, gdzie w doskonał‚ej atmosferze można było dowiedzieą‡ się wielu interesują…cych informacji na temat poszczególnych kosmetyków. cieszył także fakt, że w niezwykle rzetelny sposób przedstawiano różnice pomią™dzy konkurencyjnymi markami, bez sztuczek i półprawd. często także padały stwierdzenia, że było to jedno z najlepiej przeprowadzonych spotkań zorganizowanych przez firmę™ z branży solaryjnej organizowane w naszym kraju.

Claudius Fabig, także wielokrotnie podczas samej prelekcji, jak i tuż po niej często dawał wyraz ogromnego uznania dla organizatora tak dużego przedsię™wzią™cia. Nic dziwnego, tego typu imprezy, w tak dużym gronie są… w naszej branży przeprowadzane niezwykle rzadko. często nawet Seminaria organizowane przy okazji różnych imprez targowych nie są… wstanie zebrać tak szerokiej publiczności.


Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wspaniałe prezenty, wśród nich prezentery Fiji Blend i sporą… ilość kosmetyków solaryjnych. Firma Nova 2 dla wszystkich uczestników przygotowała także niespodzianką™ w postaci niezwykle obfitego cateringu.


Na bieżą…co bą™dziemy informowali Państwa o kolejnych tego typu przedsię™wzią™ciach, o terminach spotkań na bieżą…co bą™dzie można przeczytać na stronie www.nova2.pl.


Razem z Fiji Blend odkryjecie nową… jakość, przyszłość należy do nas wszystkich.


Od dziś› – NIE OPALAJ się˜ NAGO!!!


ZAŁÓŻ FIJI BLEND!!!Nasi partnerzy