King’s Bath Tub


KING’S BATH TUB – czas na prawdziwie królewską… ucztą™, a może raczej królewską… ką…piel. Specjalna wanna wykonana z brą…zu wykorzystywanego do produkcji dzwonów, zapewnia niezwykłe doznania podczas ką…pieli.

Odpowiednia ceremonia samego zabiegu, wykorzystywanie do zabiegu tylko oryginalnych ziół i kwiatów oraz olejków Haslauera jest gwarancją… niezwykle relaksują…cego i odprą™żają…cego zabiegu. Ką…piel królów na wycią…gnią™cie rą™ki. Oczywiście dla wszystkich oczekują…cych czegoś bardziej klasycznego mamy wersją™ Spoon.
Nasi partnerzy