Glinki – terapia i pielą™gnacja skóry

CENNE DARY ZIEMI

../data/Kurland/glinki1.jpg

Już od stuleci torf, parafina fango, szlam, kreda, glina oraz ziemie lecznicze wykorzystywane są… do celów terapeutycznych, jak również dla celów pielą™gnacji skóry. W zabiegach terapeutycznych ceni się je dzięki ich właściwościom fizycznym i cieplnym, zawartości kwasów huminowych (torf), czy też licznej zawartości minerałów. W kosmetyce zaś produkty te zdobyły ogromne uznanie dzięki swym właściwościom odtruwają…cym, udrażniają…cym oraz mineralizują…cym. Nie bez znaczenia jest także ich działania optymalizują…ce poziom współczynnika pH.

../data/Kurland/glinki2.jpg

 Nasi partnerzy