Brine Light Room


BRINE LIGHT ROOM – pomieszczenia relaksu w którym pobyt można porównać z doznaniami towarzyszą… nam doznania zarezerwowane dla miejsc z nadmorskim klimatem.

Ta niezwykle skuteczna pod wzglą™dem terapeutycznym kabina, posiada kaskady wodne po których spływa, najczą™ściej słona, woda. W tle rozbrzmiewa muzyka, a cał‚e pomieszczenie rozświetlają… różnorodne barwy. W trakcie zabiegu klient wdycha powietrze zawierają…ce sól. Wszystko odbywa się w niezwykle relaksują…cej atmosferze. Oczywiście podobnie jak w innych rozwią…zaniach Haslauera tu także klient decyduje o najmniejszym nawet detalu. Wielkość, kolorystyka, poszczególne elementy wyposażenia są… wykonane według indywidualnego projektu.

BRINE LIGHT ROOM to skuteczne rozwią…zanie, które znalazło już wielu zwolenników na całym świecie.
Nasi partnerzy