Alfa Air Ultima

Szczyt osię…gnią™cia w dziedzinie frezarek, wyją…tkowo wydajne urzą…dzenie, które daje rą™kojeści do 50000 obr./min, ale elektroniczna jednostka sterują…ca pozwala na wiele więcej. Specjalny czujnik bada, czy filtr przepuszcza dość powietrza i czy nie musi byą‡ wymieniony, a odpowiednia informacja pojawia się na display. Trzy wartości obrotu mogą… byą‡ w pamią™ci. Urzą…dzenie wyposażone w niezwykle duży i czytelny wyświetlacz.
Dane techniczne: 50 tys. obr./min, płynna regulacja ilości obrotów, możliwość obrotu w lewo i prawo, wymiary 14*24*25 cm, waga urzą…dzenia ok. 4 kg, waga rą™kojeści ok. 110 gNasi partnerzy