Alfa Air Pro 30/50

To bardzo nowoczesne urzą…dzenie z serii Alfa. Kompaktowa obudowa i parametry techniczne nie pozostawiają… wą…tpliwości, co do możliwości tego aparatu. Rą™kojeść jest niezwykle poręczna i może byą‡ trzymana w każdej pozycji. Frezarka jest umocowana dzięki sprzą™głu, co pozwala łatwo w spoczynku wymieniać głowice bez dodatkowych zabiegów. Szczególną… zaletą…, poza wysoką… wydajnością… do 30000 (50000) obr./min, jest wbudowany w rą™kojeść włącznik/wyłącznik. dzięki niemu możecie Państwo w łatwy i wygodny sposób przeprowadzią‡ zabieg. Ilość obrotów regulowana jest specjalnym pokrą™tłem i pokazywana na wyświetlaczu w obrotach na minutą™, odsysanie pyłu regulowane jest oddzielnie, za pomocą… regulatora obrotu, co pozwala nie tylko odessać kurz, ale także wpływać na wyciszenie pracy urzą…dzenia. Odsysanie daje nawet przy najmniejszej mocy doskonał‚e rezultaty.
Dane techniczne: 30 tys. obr./min (50 tys. obr./min Alfa Air Pro 50), płynna regulacja ilości obrotów, możliwość obrotu w lewo i prawo, motor mikro i motor odsysają…cy regulowane oddzielnie, wydajność motoru odsysa-ją…cego do 500 W, spokojny bezwibracyjny bieg (luz), wymiary 14*24*25 cm, waga urzą…dzenia ok. 4 kg, waga rą™kojeści ok. 95 g.Nasi partnerzy