Barcelona By Skeyndor – I Ty Możesz Zostać Zwycięzcą!

 

 

Zapraszamy do wspólnej akcji BARCELONA by SKEYNDOR!

Zasady są bardzo proste! Pracuj na marce SKEYNDOR i wyjedź na wspaniała wycieczkę do Barcelony!

To akcja dostępna dla każdego! Sięgnij po produkty SKEYNDOR  i zdobądź jeden z 10 biletów do słonecznej Hiszpanii!

 

 

– REGULAMIN AKCJI BARCELONA by SKEYNDOR –

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji BARCELONA by SKEYNDOR jest NOVA GROUP CHMIELEWSCY SP. J., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260850, NIP 9512189548, zwana w dalszej części Regulaminu „ORGANIZATOR”.

 2. Zasady akcji BARCELONA by SKEYNDOR określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie dniem 31 marca 2014 i obowiązuje do 30 września 2014 roku, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

 3. Akcji BARCELONA by SKEYNDOR odbywać się będzie w dniach
  31 marca 2014 – 30 września 2014 roku.

 4. Akcji BARCELONA by SKEYNDOR przeznaczona jest dla pracowników i właścicieli gabinetów kosmetycznych, medycyny estetycznej, spa, odnowy biologicznej, gabinetów fitness, hotelowych stref odnowy oraz spa & wellness mających siedzibę na terenie Polski.

 5. Akcji BARCELONA by SKEYNDOR będzie rozgrywana w konkurencji na największy obrót na kosmetykach i produktach kosmetycznych SKEYNDOR z uwzględnieniem urządzenia Mesoscience.

II. ZASADY BARCELONA by SKEYNDOR

 1. Warunkiem uczestnictwa w BARCELONA by SKEYNDOR jest przesłanie zgłoszenia do wzięcia udziału na adres agnieszka.sliwa@novagroup.info.pl  (Formularz zgłoszeniowy: pobierz)

 2. W akcji BARCELONA by SKEYNDOR będzie można uzyskać dodatkową ocenę za najlepszą promocję produktów i zabiegów SKEYNDOR w gabinecie – ocenie podlegać będzie wnętrze salonu pod kątem prezentacji marki SKEYNDOR. Ocena będzie dokonywana na podstawie wykonanych zdjęć i ewentualnych wizyt anonimowego klienta; sposobu prezentacji marki na stronie internetowej salonu; wiedzy o produkcie zaangażowanie i promocja marki na stronach internetowych i mediach społecznościowych. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia pracowników lub właścicieli salonu/salonów najlepiej promujących markę SKEYNDOR.

 3. Zwycięzcami akcji BARCELONA by SKEYNDOR zostaną salony których przedstawiciele otrzymają jedną z dziesięciu równorzędnych nagród głównych.

 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.novagroup.info.pl i www.skeyndor.info.pl

III. NAGRODY

 1. Nagrodą główną w BARCELONA by SKEYNDOR jest dziesięć biletów na wycieczkę do Barcelony organizowaną przez Organizatora akcji, a realizowana na przełomie października i listopada 2014 roku .

 2. Organizator pozostawia sobie możliwość przyznania nagród pocieszenia w postaci zestawów kosmetyków Skeyndor.

 3. Nagrody, o których mowa w punkcie III ust. 2 zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany w zgłoszeniu lub mogą one zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród przez firmę kurierską.

 5. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.

 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji
  o Zwycięzcach oraz osobach wyróżnionych nagrodami pocieszenia
  na stronie internetowej
  www.novagroup.info.pl i www.skeyndor.info.pl
  oraz wszelkich materiałach promujących akcję w prasie, telewizji
  i stronach www, na co uczestnicy – przystępując do udziału
  w Konkursie – wyrażają zgodę.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Polecane produkty

Nasi partnerzy