NOVAESTETICA – nowość

Najlepsze urzą…dzenia kosmetyczne już w Polsce!!!

Włoska linia urządzeń„ kosmetycznych NOVAESTETYC to najnowsze osię…gnią™cia w kosmetyce: E-Phor, PLW-IPL, SCP-BODYKA, COMBIVEC to tylko niektóre z nich.
Nasi partnerzy